Strzelanie w klubie

Prezentujemy zdjęcia ze strzelania w klubie Delta.