Otwarte Zawody w Strzelectwie Tarczowym o Puchar Prezesa KS Delta 22 lipca 2018

Konkurencje:

1/ Karabin centralnego zapłonu, otwarte przyrządy celownicze (muszka, szczerbinka), odległość 100 m, 13 strzałów z czego 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką  dozwolony jeden punkt podparcia na stałe niezwiązany z bronią), czas na oddanie strzałów: 10 minut, dozwolone lunety obserwacyjne, tarcza TS-2. Dipod przedni i tylni zabroniony.

2/ Karabin centralnego zapłonu z optyką, odległość 100 m, 13 strzałów z czego 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia), czas na  ddanie strzałów: 10 minut, dozwolone lunety obserwacyjne, tarcza TS-2. Dipod przedni dozwolony, tylni zabroniony.

3/ Pistolet centralnego zapłonu, odległość 25 m, 13 strzałów z czego ocenianych jest 10 najlepszych, dozwolone jest strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca, czas na oddanie strzałów: 10 minut, dozwolone lunety obserwacyjne, tarcza TS-2

4/ Pistolet sportowy, odległość 25 m, 13 strzałów z czego ocenianych jest 10 najlepszych, dozwolone jest strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca, czas na oddanie strzałów: 10 minut, dozwolone  lunety obserwacyjne, tarcza TS-2

5/ Karabin sportowy, odległość 50 m, 25 strzałów z czego 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych, 5 tarcz precyzyjnych do karabinku sportowego, oddajemy po 5 strzałów do jednej tarczy. Pierwsza tarcza jest próbna, oceniane są kolejne 4. Tarcze oceniane są zgodnie z Regulaminem ISSF. Postawa leżąca, czas na oddanie strzałów próbnych: 3 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych: 12 minut, dozwolone lunety obserwacyjne oraz dipod przedni. Przyrządy celownicze: przezierniki.

6/ Trap sportowy, dwa przejścia, pierwsze przejście – rzutki pojedyncze, drugie przejście – dublety (bez podchodu).

7/ Klasyfikacja łączna, w której zsumowane zostaną wyniki 6 konkurencji. Warunkiem udziału jest wzięcie udziału we wszystkich konkurencjach.

Do pobrania: