Kursy w dniach 19-21 grudnia 2022 roku

Informujemy, że w dniach 19-21 grudnia 2022 r. w naszym Klubie przeprowadzone zostaną kursy na prowadzącego strzelanie, kurs sędziowski klasy III oraz kurs dla sędziów na podwyższenie klasy lub utrzymanie klasy.

Opłaty za poszczególne kursy wynoszą:
1/ prowadzący strzelanie 650,00 zł dla osób niezrzeszonych w naszym Klubie, 550 zł dla osób z KS Delta,
2/ kurs sędziowski III klasy 450,00 zł dla osób niezrzeszonych w naszym Klubie, 350 zł dla osób z KS Delta,

3/ kurs dla sędziów na podwyższenie klasy oraz utrzymanie klasy już osiągniętej 300,00 zł dla osób niezrzeszonych w naszym Klubie, 200 zł dla osób z KS Delta.

Zniżka dotycząca osób, które są członkami KS Delta dotyczy tylko tych osób, które są na bieżąco rozliczone z Klubem ze składek i godzin.
Przelew należy dokonać na konto KS DELTA Dobiegniew: 38 1140 2004 0000 3702 7864 6580.
Kontakt: 501 124 194