Kursy sędziowskie 20-22 maj 2022

Terminy szkoleń:

  1. 20 maja 2022 r. od godz. 16:00 do godz. 21:00 (teoria – budynek wielofunkcyjny przy ul. Staszica 9, sala wykładowa obrony terytorialnej).
  2. 21 maja 2022 r. od godz. 09:000 do godz. 21:00 (teoria– budynek wielofunkcyjny przy ul. Staszica 9, sala wykładowa obrony terytorialnej).
  3. 22 maja 2022 r. od godz. 09:00 do godz. 15:00 (praktyka na strzelnicy w Dobiegniewie).

 

1. Kurs sędziowski na kl. III

  1. dla członków KS Delta – 350 zł
  2. dla osób spoza Klubu – 450 zł

2. Kurs dla sędziów na podwyższenie klasy sędziowskiej oraz utrzymanie klasy sędziowskiej już osiągniętej.

  1. dla członków KS Delta – 200 zł
  2. dla osób spoza Klubu – 300 zł

3. Kurs prowadzącego strzelanie wraz z kursem pierwszej pomocy przedlekarskiej (certyfikat medyczny).

  1. dla członków KS Delta – 550 zł
  2. dla osób spoza Klubu – 650 zł

Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym dodatkową są obowiązane do poniesienia opłaty za wydanie licencji PZSS zarówno sędziowskiej jak i prowadzącego strzelanie.

Różnice w cenie są podyktowanie tym, że Klub Strzelecki Delta pokrywa część kosztów poszczególnych kursów w zakresie udziału w nim członków Klubu.

Rejestracji na poszczególne kursy należy dokonać zgłaszając się telefonicznie lub mailowo tel. 501-124-194, e-mail: gerardmasznicz25@gmail.com

Do pobrania: